עבודה מקדימה לבדיקת פוליגרף

שתפו בכל הכוח

המטרה העיקרית של מכון פוליגרף היא לסייע באבחון שקרים. בפועל, מה שהמכשיר שמשמש לטובת ביצוע הבדיקה עושה זה לתרגם את התגובות הטבעיות והפיזיולוגיות של הגוף לרישומים גרפיים. את הרישומים הללו מוסמך המאבחן לבדוק, כדי להעיד האם מדובר על תגובות אמת או שקר. יתרה על כך, בעזרת המכשיר ניתן לנתח את הרישומים על מנת לבחון סדירות או אי-סדירות בתשובות הנבדק.

העניין הוא שאת הבדיקה עצמה מבצעים בכל מכון פוליגרף לאחר עבודה מקדימה. בין היתר, העבודה המקדימה נשענת על מספר מאפיינים בולטים:

א. מידע אודות המצב הבריאותי – עבודה מקדימה לבדיקת פוליגרף מאפשרת לדעת מה המצב הבריאותי של הנבדק. רק אחרי שמוודאים שהמצב הבריאותי של הנבדק תקין, אפשר לעבור לשלב של הבדיקה עצמה.

ב. מידע אודות המצב הנפשי – המצב הנפשי של הנבדק חשוב לא פחות מאשר המצב הבריאותי והרקע הרפואי שלו. הסיבה לכך היא שגם מצב נפשי מקבל ביטוי כזה או אחר בתגובות הפיזיולוגיות, בעיקר על רקע לחץ או תחושות של חרדה. אם רוצים שהבדיקה תהיה אמינה ושהתוצאות שלו יהיו קבילות לצורך ביסוס מסקנות, כדאי לקבל כמה שיותר מידע אודות המצב הנפשי של הנבדק.

ג. ניסוח שאלות – העבודה המקדימה יכולה להתבצע גם על ידי הבודק לבד, כמו למשל בשלב שבו הוא מנסח את השאלות. ניסוח השאלות צריך להתבצע בשפתו ובלשונו של הנבדק, על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה ולהקטין את חוסר המהימנות של התוצאות.

איפה עוברים את הבדיקה?

העבודה המקדימה חשובה לא פחות מהבדיקה עצמה כי היא קובעת את האמינות של התוצאות. כמו כן, העבודה המקדימה משפיעה על משך הזמן שעובר מהרגע שבו מתאמים את הבדיקה ועד שרואים תוצאות. בכל אחד מההקשרים הללו, מה שעושים זה לעבור את הבדיקה במכון הכי מוסמך לכך.

את ההמלצות על מכון פוליגרף אפשר לקבל מחברים, קרובים ובני משפחה. אם רוצים, ניתן גם להרחיב את החיפוש בעזרת מידע שיש על מכוני פוליגרף באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות. לבסוף, ניתן להגיע אל המכון לצורך התרשמות כללית.